Obr. 3 Vzájomne závislý trojuholník na udržanie kvality pitnej vody [7, 12]