Obr. 4 Nevyhnutnosť dialógu medzi zúčastnenými profesiami na zabezpečenie kvality pitnej vody