Obr. 2 Príklad nesprávneho založenia tepelnej izolácie v ETICS v zakladacej lište