Obr. 1 Preventívna pasportizácia stavu obvodového plášťa budovy pred začiatkom obnovy námestia