Obr. 2 Podrobnosť vystuženia dosky v mieste zhrubnutia