Obr. 3 Nadväznosť nosného konštrukčného systému so vznikom miest s nedostatočným podoprením