Obr. 1 Riešenie zmeny nosného systému zo stĺpového na stenový v stropnej konštrukcii pomocou obmedzeného zhrubnutia časti stropnej konštrukcie