Obr. 7 Priečny rez predpolím Zdroj: Amberg Engineering Slovakia