Obr. 6 Priečny rez hlavným poľom Zdroj: Amberg Engineering Slovakia