SanSwiss PUR: Jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine s L-kovaním + Bočná stena s L-kovaním – napojenie na vaňu Zdroj: SanSwiss