Obr. 2 Vonkajšie jednotky tepelného čerpadla umiestnené na streche