Graf 1 Prehľad spotreby energie na vykurovanie a prípravu teplej vody