Graf 5 Možnosť nastaviť teplotu na vykurovacích telesách ventilmi s termostatickými hlavicami.