Graf 6 Dokurovanie v byte doplnkovým lokálnym zdrojom elektrický prenosný ohrievač a pod.