Graf 4 Názor respondentov na vykurovanie na vyššiu teplotu