Graf 3 Návyky respondentov čo sa týka vykurovania a prípravy teplej vody po obnove bytového domu