Graf 2 Dôvody súhlasu so zmenou zdroja tepla a so zateplením bytového domu