Úpravy sa uskutočnili aj v samotnej záhrade, kde boli v rámci projektu vysadené nové stromy Zdroj: Miro Pochyba