TrenčínsiTy. Vizualizácia návrhu novej zástavby – rozšírenie centra smerom k rieke. Zdroj: Archív respondentov