Park na Mudrochovej ulici v Bratislave spolu s priľahlým verejným priestorom pri miestnom úrade na Kubačovej ulici prejde revitalizáciou. Zdroj: Archív respondetov