Čierny plášť budovy je odkaz na priemyselnú minulosť. Zdroj: Georges de Kinder