Bytové domy sú prepojené lávkami a plošinami na stretnutia. Zdroj: Georges de Kinder