Vďaka vysokej zeleni a intenzívnym krajinárskym úpravám sa návštevníkom zjavuje objem budovy postupne. Zdroj: Filip Šlapal, Marie Šandová