V centre budovy je situovaná hlavná dvorana, ktorá otvára prepojený priestor budovy. Zdroj: Filip Šlapal, Marie Šandová