Budova je zasadená do svahu Radlického údolia a vďaka zeleným strechám splýva so svojím okolím. Zdroj: Filip Šlapal, Marie Šandová