Stromové stĺpy odkazujú na element prírody. Zdroj: Matej Fabiánek