V interiéri je badať charakteristické prvky práce anglického architektonického štúdia BENOY. Zdroj: Matej Fabiánek