Stavba svojou materialitou a tvaroslovím reprezentuje dokonalú harmonickú rovnováhu. Zdroj: Filip Šlapal