Geometria nastoľuje vnútorný poriadok. Zdroj: Filip Šlapal