Na dvornej fasáde pribudli balkóny. Zdroj: Miro Pochyba