Zjednotený raster okien a umiernená farebnosť zvyšujú estetickú úroveň ulice. Zdroj: Miro Pochyba