Jasnú architektonickú myšlienku Študijného pavilónu v areáli Technickej univerzity autori posunuli až za hranice možností. Zdroj: Iwan Baan