Bytový dom Medický park, Bratislava, 2007 – 2015 (Karol Stassel, Juraj Šujan, Miro Vrana). Dostavba nárožia husto zastavaného bloku medzi Špitálskou a Mickiewiczovou ulicou.