Administratívna budova Westend Square, Bratislava, 2006 – 2011 (Karol Stassel, Juraj Šujan). Hmotová kompozícia s vertikálnou dominantou v uzlovom bode severozápadného nástupu do mesta.