Obytný súbor Malé Krasňany, Bratislava, 2012 – 2018 (Karol Stassel, Juraj Šujan, Miro Vrana). Šestica bytových domov s 500 bytmi a lokálnou vybavenosťou s dôrazom na riešenie medziblokových priestorov. Zdroj: Lucron Development