Bytové domy Opoj, Pod hájom, 2004 – 2007 (Karol Stassel, Juraj Šujan, Zoltán Holocsy, Miro Vrana). Bytovky v rakúskom dispozičnom a technickom štandarde pre neziskové stavebné a bytové družstvo Wien-Süd.