Obytný komplex ROZADOL, Bratislava, 2003 – 2006 (Peter Moravčík, Juraj Šujan). Víťazný návrh architektonickej súťaže. Prestavba brownfieldu v kontakte s kvalitnou rezidenčnou architektúrou 50. – 60. rokov minulého storočia.