V Česku zavedú od  roku 2025 povinné recyklovanie textilu.
V Česku zavedú od roku 2025 povinné recyklovanie textilu.

Krajina pritom trpí neustále rastúcim objemom textilného odpadu.

Zdroj: iStock