Európskym stromom roka 2024 sa stal poľský buk z regiónu Niemcza.
Európskym stromom roka 2024 sa stal poľský buk z regiónu Niemcza.

V roku 2024 vyhral súťaž Európsky strom roka poľský buk z regiónu Niemcza.

Zdroj: Bożka Piotrowska