ZŠ Alexandra Dubčeka sa obnovuje s dôrazom na zníženie jej energetickej náročnosti.

Hĺbková obnova najväčšej základnej školy v Karlovej Vsi bude znamenať najmä výrazné zníženie jej energetickej náročnosti

Zdroj: Vizualizácia/Ján Hlina