ZŠ Alexandra Dubčeka sa obnovuje s dôrazom na zníženie jej energetickej náročnosti.

Navrhnuté opatrenia riešia zmenu klímy, zníženie uhlíkovej stopy, zlepšenie kvality vnútorného prostredia a podporu biodiverzity.

Zdroj: Vizualizácia/Ján Hlina