Podiel energie z obnoviteľných zdrojov v hrubej spotrebe elektriny Zdroj: Eurostat