Obnoviteľné zdroje energie v hrubej spotrebe elektriny

Zdroje obnoviteľnej energie v hrubej spotrebe elektriny

Zdroj: Eurostat