Celkový podiel energie z obnoviteľných zdrojov Zdroj: Eurostat