Udržateľné postupy vo vinárstve charakterizujú nielen techniku spracovania vína, ale aj prístup k stavbe. Zdroj: BoysPlayNice