Stavba bola nominovaná na Českú cenu za architektúru 2023, cenu nakoniec nezískala. Zdroj: BoysPlayNice