Organickú formu stavby podporuje aj pohľadový betón vo svojej prirodzenej forme. Zdroj: BoysPlayNice