Odborná škola v Žiline je prvou na Slovensku, kde bol zrealizovaný pilotný projekt. Zdroj: Marek Malina