Nakladanie so stavebným odpadom, ktorý obsahuje azbest, upravuje zákon. Eternitovú strechu vám musí odstrániť špecializovaná firma.

Nakladanie so stavebným odpadom, ktorý obsahuje azbest, upravuje zákon.

Zdroj: iStock