Zelená strecha na rodinnom dome: 3. miesto Zdroj: Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru